Prolong Oil Stabilizer 1 quart (0,945 lit)

Prolong OIL STABILIZER


REKOMMENDERAD FÖR BENSIN- OCH DIESEL-DRIVNA MOTORER


Inget fungerar bättre en Prolong Oil Stabilizer, berikade med Prolong´s avancerad smörjteknik
för att lösa smörjningsrelaterade problem. Prolong Oil Stabilizer ger äldre motorer nytt liv.


Andra olje stabilisatorer på marknaden innehåller inte de nödvändiga
tillsatser som tillhandahålls av dagens motoroljor, såsom antioxidanter . När
dessa oljestabiliserings produkter fylls på i stället för motorolja , går motorn
miste om 20-25% av dessa viktiga tillsatser. Formuleringen av Prolong Oil
Stabilizer inkluderar Prolong´s AFMT ™ (Anti-Friction Metal Treatment )
avancerad teknik samt viktiga tillsatser för att få fram komplett formulerad olje
stabilisator produkt och som skiljer sig från de andra konkurrenterna.


Innehåller inte några fasta partiklar såsom PTFE hartser, "molys," zink, koppar. plast eller grafit.


Minskar Friktion med 18,9%, Minskar Slitage med 78,8% Minskar Värme med 38,7%.


Fördelarna med Prolong:


Stoppar oljeläckage, mjukar upp gamla tätningar för att hjälpa till att stoppa oljeläckage.
Minskar olje Bränning, tätar slitna cylindrar och ventilstyrningar för att bromsa oljeförbrukning.
Eliminerar motorljud, lägger extra smörj till motorolja för att hjälpa tysta motorns knackande.
Reducerar avgasrök, bromsar blow-by för att minska rök och utsläpp.
Ökar Kompression, rengör tätningar runt kolvringar till stöd för återuppbyggnad av kompression.
Minskar friktion och värme, extrem tryck-teknik för att minska friktionen så att motorerna körs svalare.
Förlänger oljans livslängd, antioxidanter hjälper långsam olja uppdelning för att hålla oljan renare och längre
Stabiliserar Viskositet, bidrar till att upprätthålla oljeviskositet i varmt eller kallt väder.
Kallstart Protection, specialtillsatser och Prolong s AFMT bidrar till att ge motorskydd.
Minskar slitage, mindre friktion, mindre värme, bättre bränsle ekonomi.
ATT ANVÄNDA PRODUKTEN:


Prolong Oil Stabilizer kan blands i motoroljan när som hellst eller
vid nästa oljebyte. Följ alltid tillvärkarans instruktioner om servicintervaller.


Vanliga bensin och Dieselmotorer - Använd 20% (1 Liter olje Stabilizer 4 Liter olja..)

SKU
Oil stabilizer
Köp
  • 349,00 kr SEK
  • 9 Kvar
100 % SSL-säkrad