Blyersättning från Wynn´s. Blytillsats för dig som kör amerikanska veteranbilar W70612

Blyersättning 250 ml


1 ml / liter bensin


Blyersättningsmedel som skyddar och smörjer ventilerna och reducerar slitage vid användning av oblyad bensin. Wynn´s blyersättning är kaliumbaserad vilket anses ge flest fördelar som blyersättning. Tillsatt bränslestabiliserande medel (fuel stabilizer) för att motverka oxidering av bensinen när fordonet inte används vid en längre tid.
Idealisk blytillsats för dig som kör US cars, veteranbil och andra gamla motorer som behöver blyersättning. Innehåller även stabiliseringsämnen för långtidsförvaring av fordon.


Fara:

Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Irriterar huden.

Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarliga ögonskador.

Orsakar organskador (centrala nervsystemet) genom lång eller upprepad exponering. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organsimer.

SKU
WYN70612
Köp
  • 160,00 kr SEK
  • 2 Kvar
100 % SSL-säkrad